Asemakaavaluonnokset nähtävillä

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA ENSIMMÄINEN ASEMAKAAVA, KAUPUNGINOSA 10, MÄÄRLAHTI, KORTTELIT 1023, 1026, 1027 JA OSA KORTTELEISTA 1022 ja 1033 SEKÄ NÄIHIN RAJAUTUVIA KATU- JA VIHERALUEITA

Asemakaavan luonnosvaihtoehdot, havainnekuvat, nykytila- ja tavoiteraportti sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävinä 2.6. – 7.7.2017 Lovinfon ilmoitustaululla (Mariankatu 12 A) ja kaupungin verkkosivuilla www.loviisa.fi. Aineistoihin pääset tästä

Kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta voit jättää Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste Lovinfoon kaavan ollessa nähtävillä. Mielipiteet ja muistutukset voit lähettää myös postitse osoitteeseen Kaavoitus, Loviisan kaupunki, tekninen keskus, PL 11, 07901 Loviisa, tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@loviisa.fi

Loviisa 2.6.2017
Tekninen lautakunta