Kasvomaskin käytön suositukset päivittyneet

kasvomaski

Loviisan kaupunki suosittelee edelleen kasvomaskin käyttöä muun muassa koulujen oppilaille ja henkilökunnalle.

THL on päivittänyt kansalaisille tarkoitettua maskisuositustaan 30.9.2021. Päivitetty suositus ei perustu enää koronaepidemian eri vaiheisiin, vaan pääosin ihmisten omaan tilannekohtaiseen harkintaan.  Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä painottaa kuitenkin suosituksissaan (8.10.2021) kasvomaskin käytön tärkeyttä myös rokotetuille, Uudenmaan heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi. Loviisan kaupunki suositteleekin edelleen maskin käyttöä muun muassa koulujen oppilaille ja henkilökunnalle.

Kasvomaskia on hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntatautiriski saattaa olla suuri. THL suosittelee, että maskia käytetään edelleen etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

THL suosittelee, että erityisesti ne, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa, huomioivat maskisuosituksen.

Suositus on suunnattu 12 vuotta täyttäneille. Suositus ei koske terveyden- ja sosiaalihuollon, opetuksen tai varhaiskasvatuksen toimialoja. Suositus ei myöskään koske työyhteisöjä, joita varten on erilliset suositukset, työpaikkojen maksisuosituksesta vastaa Työterveyslaitos.

Erilaisten tilaisuuksien järjestäjät voivat antaa omia maskisuosituksiaan, jotka koskevat heidän omia tilojaan.

Kasvomaskisuositus koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle

Loviisan kaupunki suosittelee, että perusopetuksen, esikoulun ja lukion sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö käyttävät kasvomaskia sisätiloissa.

Kasvomaskisuositus koulujen oppilaille

Loviisan kaupunki suosittelee, että perusopetuksen kuudesluokkalaiset ja yläkoulun oppilaat käyttävät kasvomaskia sisäitiloissa ja koulukuljetuksien aikana. Suositus toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Mikäli kyseessä on yhdysluokka, jossa opiskelee sekä viides- että kuudesluokkalaisia, suositellaan että koko luokka käyttää kasvomaskia.

Kasvomaskisuositus työpaikoilla

Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttöä kaikissa työtiloissa, missä työskentelee muitakin, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Suosituksesta huolimatta jokaisella on oikeus päättää omasta maskin käytöstään.

Kasvomaskisuositus perusturvakeskuksen tiloissa

Suosittelemme, että käytät kasvomaskia aina asioidessasi perusturvakeskuksen tiloissa. Muistathan ottaa oman kasvomaskin mukaan!

Maskien hankinta ja käyttö

  • Opiskelijoiden ja nuorisotyön asiakkaiden kasvomaskien hankinnasta vastaavat opiskelijat ja perheet.
  • Perusopetuksen kuudesluokkalaisten sekä yläkoulun oppilaiden kasvomaskien hankinnasta huolehtii koulu.
  • Loviisan kaupungin perusturvakeskus jakaa kasvomaskeja vähävaraisille.
  • Henkilökunnan maskien hankinnasta vastaa työnantaja.

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille

Kasvomaskeja jaetaan Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan vähävaraisille asukkaille. Jakelutilanteessa ei kysytä henkilötietoja tai varallisuutta, käyntiä ei myöskään rekisteröidä asiakastietojärjestelmiin.

Kasvomaskeja jaetaan seuraavasti:

  • Loviisan perusturvakeskuksessa (Öhmaninkatu 4, Loviisa) – maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–10. Jakelu tapahtuu aikuissosiaalityön tiloissa, sisäänkäynti pihan puolelta, ovi C2. Lisäksi kasvomaskeja jaetaan Loviisassa aikuissosiaalityön asiakkaille tavanomaisen käynnin yhteydessä.
  • Lapinjärven terveystalolla (Lapinjärventie 27, Lapinjärvi) – keskiviikkoisin kello 9–10.

 

Lisätietoja

Johtava lääkäri Marika Ylärakkola, puh. 040 665 1825

Loviisan kaupungin koronaohjeet löydät tästä.