Koronavirusrokotukset etenevät Loviisassa hyvin – vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Koronavirusrokotuksista on Loviisassa herännyt runsaasti kysymyksiä. Loviisan kaupungin perusturvajohtaja Carita Schröder ja johtava lääkäri Marika Ylärakkola ovat koonneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin rokotusjärjestyksestä, rokotusten edistymisestä, ajanvarauksesta ja rokotteista.

Kuka päättää rokotusjärjestyksestä?

Loviisan kaupunki noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määräämää rokotusjärjestystä eikä rokota niitä kuntalaisia, joiden rokottamiselle THL ei ole vielä antanut lupaa. Loviisassa rokotteita ei mene hukkaan. Jos jotain rokotteita jää yli, niitä annetaan varasuunnitelman mukaisesti kuntalaisille, esimerkiksi vuodeosastolla oleville ikäihmisille. Ylijääviä rokotteita ei anneta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle, sillä heidän rokotuksensa ovat tällä hetkellä THL:n määräyksestä tauolla.

Millä rokotteilla Loviisan ja Lapinjärven asukkaita rokotetaan?

Suomessa rokotetaan tällä hetkellä kolmella eri rokotteella. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on päättänyt, että reuna-alueiden pienille kaupungeille ja kunnille ei toimiteta Pfizerin rokotetta sen hankalan säilytettävyyden takia (säilytettävä -70 asteen syväjäässä ja säilyy jääkaapissa vain tietyn ajan). Koska Loviisa ja Lapinjärvi sijaitsevat Uudenmaan reuna-alueella, Loviisassa rokotetaan vain kahdella eri rokotteella. Yli 70-vuotiaita rokotetaan Modernan rokotteella ja alle 70-vuotiaita on rokotettu Astra Zenecan rokotteella. Tosin alle 65-vuotiaiden rokotukset Astra Zenecalla ovat nyt tauolla THL:n määräyksestä.

Miten rokotukset edistyvät Loviisassa muihin Uudenmaan kuntiin verrattuna?

Muihin Uudenmaan kuntiin verrattuna Loviisassa rokotukset edistyvät hyvin. Loviisan rokotuskattavuus on kokonaisuutena Uudenmaan parhaimpia. THL:n tilaston 15.4.2021 mukaan 23,5 prosenttia loviisalaisista on jo saanut ensimmäisen annoksensa koronavirusrokotetta.

Kun verrataan Loviisaa ja Lapinjärveä esimerkiksi Porvooseen ja Sipooseen, yli 70-vuotiaiden rokotukset edistyvät täällä hitaammin. THL:n tilastojen mukaan Loviisassa oli kuitenkin 14.4.2021 rokotettu jo 70,3 prosenttia yli 70-vuotiaista ensimmäisellä annoksella.

Hitaamman rokotustahdin syynä on se, että reunakunnissa käytetään Modernan rokotetta. Loviisan ja Lapinjärven Moderna-toimitukset ovat riippuvaisia Suomeen toimitettujen rokotteiden määrästä, ja ne ovat vaihdelleet suurestikin. Verrattuna Pfizeriin on rokotteen toimitusvarmuus ollut huonompi. Pfizerilla rokotetaan esimerkiksi Itä-Uudellamaalla Porvoossa ja Sipoossa.

Toinen syy hitaampaan rokotustahtiin on se, että rokotteita jaetaan kunnan asukasmäärän mukaan ja Loviisassa ja Lapinjärvellä on huomattavasti enemmän yli 65-vuotiaita kuin muissa Uudenmaan kunnissa. Yli 65-vuotiaita on alueen kuntalaisista miltei kolmannes, ja pelkästään yli 70-vuotiaita alueella on yli 3 500. Verrattuna muihin Uudenmaan reunakuntiin rokotustahti ei ole Loviisassa ollut hitaampi, vaan se on itse asiassa reunakuntien kärkeä.

Alle 65-vuotiaita on rokotettu aiemmin Astra Zenecan rokotteella. Alle 65-vuotiaiden rokottaminen tällä rokotteella on Suomessa keskeytetty toistaiseksi. Heidän kohdallaan mahdolliseen veritulppaan liittyvän syy-yhteyden selvittely jatkuu edelleen. Tässä ikäryhmässä rokotusten jatkuminen riippuu siitä, miten käynnissä olevat selvitykset etenevät.

65–69-vuotiaiden rokotuksia on voitu nyt jatkaa, koska 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla ei ole havaittu lisääntynyttä riskiä saada Astra Zeneca -rokotuksen jälkeen ilmaantuneita hyvin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä. Myös Loviisassa sekä 65–69-vuotiaiden terveiden että riskiryhmään kuuluvien rokottaminen on käynnistynyt THL:n määräämän tauon jälkeen.

Miten ikäihmisten rokotukset edistyvät viikoilla 15 ja 16?

Loviisan ja Lapinjärven yli 70-vuotiaiden rokottamista varten on saatu viikoille 15 ja 16 isompi määrä Modernan rokotetta (yli 1 000 annosta). Jos ei ilmene ongelmia, kaikki rokotuksen haluavat yli 70-vuotiaat voitaisiin rokotettua kolmen viikon sisällä. THL:n tilastojen mukaan Loviisassa on 14.4.2021 rokotettu jo 70,3 prosenttia yli 70-vuotiaista ensimmäisellä annoksella ja Lapinjärvellä 65,8 prosenttia. Loviisassa rokotukset jatkuvat viikoilla 15 ja 16 joka arkipäivä ja Lapinjärvellä rokotetaan perjantaisin.

Miten 65–69-vuotiaiden rokotukset edistyvät viikolla 15?

Sekä terveiden että riskiryhmään kuuluvien 65–69-vuotiaiden rokotukset jatkuvat viikolla 15 Astra Zenecalla, jota on nyt saatu myös isompi erä. Niille 65–69-vuotiaille, joiden rokotusajat peruttiin rokotukseen liittyvän sivuvaikutuksen vaarallisuuden tutkimuksen ajaksi, annetaan nyt uusia rokotusaikoja. Lisäksi on pystytty varaamaan aikoja myös perusterveille 65–69-vuotiaille. Aikoja varataan lisää sitä mukaa kuin rokotteita saadaan.

Miksi minulle ei soiteta takaisin, vaikka olen soittanut takaisinsoittopalveluun?

Koska rokotteita saadaan hitaasti ja tilattuja määriä vähemmän, ei aikoja voi antaa valmiiksi takaisinsoittopalveluun soittaneille ennen kuin tarvittava määrä rokotteita on oikeasti toimitettu Loviisaan. Rokotteiden vähäisen määrän takia jonot ovat kasvaneet pitkiksi ja kuntalaiset ovat joutuneet odottamaan takaisinsoittoa jopa viikkoja.

Valitettavasti takaisinsoittopalvelussa on myös ilmennyt kaupungista riippumattomia teknisiä ongelmia, ja puhelinajanvaraus on jouduttu sulkemaan hetkellisesti. Takaisinsoittopalveluun saapuneista puheluista osa rekisteröityi ohjelmaan vain osittain ja puhelu keskeytyi. Takaisinsoittopalvelun toimittajalta on saatu listat kaikista 5.3.–7.4.2021 keskeytyneistä puheluista. Puheluita oli tuona aikana tullut ajanvarauspalveluun kaiken kaikkiaan noin 3 000, joista 900 yhteydenottoa oli keskeytynyt. Henkilökunta soittaa parhaillaan näille keskeytyneiden puheluiden soittajille ja tarkistaa, onko kyseinen henkilö jo rokotettu tai saanut jo varattua ajan koronavirusrokotukseen. Näistä 900 yhteydenotosta osa on sellaisia tapauksia, joissa henkilö on soittanut palveluun useaan kertaan ja osa soittaneista on saanut jo rokotteen tai ajan rokotukseen. Niille yli 65-vuotiaille, jotka eivät ole saaneet aikaa, annetaan aika viikolle 15 tai 16. Alle 65-vuotiaita ei saa rokottaa, koska rokotukset Astra Zenecalla ovat edelleen tauolla.

Ajanvarauspuhelin avataan uudelleen, kun on voitu varmistaa, että takaisinsoittopalvelu toimii virheettömästi, ja 5.3. ja 7.4. välisenä aikana ajanvarauspuhelimeen soittaneet henkilöt on kartoitettu. Ajanvarauspuhelin avataan uudelleen viimeistään viikolla 16. Ajanvarauspuhelimen ohjeistusta on muutettu siten, että kuntalaisia ohjeistetaan paremmin siitä, milloin heillä on lupa sulkea puhelin. Nettiajanvaraus Uudenmaan kuntien ajanvarauspalvelussa www.koronarokotusaika.fi toimii normaalisti.

Milloin muu aikuisväestö saa rokotteensa?

Koska rokotuksia tarvitaan kaksi, HUSin suunnitelman mukaan rokotukset jatkuvat koko loppuvuoden. Aikuisväestön joukkorokotukset on suunniteltu aloitettaviksi kesällä. Tämä kaikki riippuu tietysti rokotteiden saatavuudesta ja rokotushenkilökunnan riittävyydestä. Tarkkaan ei voida sanoa, milloin kukin kuntalainen saa rokotteensa. Loviisan kaupunki noudattaa THL:n rokotusjärjestystä. Jos lakimuutos siitä, että Uusimaa saisi nyt alkuun enemmän rokotteita, menee läpi, se hyödyttää myös Loviisaa, sillä lakiehdotuksessa katsotaan maakunnan kokonaistartuntatilannetta eikä yksittäisen kunnan.

Rokotteita ei ole mennyt Loviisassa hukkaan. Kaikki halukkaat tullaan rokottamaan, mutta rokottaminen vie aikansa. Tautitilanne on alueella edelleen rauhallinen, ja tilanne on hallinnassa. Perusturvakeskuksen henkilökunta tekee kaikkensa, jotta rokotukset alueella edistyisivät jatkossakin hyvin. Rokotusten edistyminen alueella ei jää kiinni henkilökunnan osaamisesta tai tahtotilasta.

Lisätietoja Loviisan ja Lapinjärven koronavirusrokotuksista löydät kaupungin verkkosivustolta.