Kysely suljettujen päiväkotien lasten huoltajille 24.11.-12.12.2021

LApset ja lehdet

Kuggomin ja Leikkiksen päiväkotien huoltajille suunnattiin kysely, johon saimme jonkin verran vastauksia. Kiitos kaikille vastaajille!

Valitettavasti meidän kyselyssä oli tekninen vika, joten osa kysymyksistä (kysymykset 6-10) eivät olleet näkyvissä. Tästä johtuen, kysely on avattu uudestaan ajalle 24.11.-12.12.2021. Pyydämme kaikkia vastaajia vastaamaan uudestaan kyselyyn, varsinkin kysymyksiin 6-10. Mikäli kyselyyn ei vastata uudestaan, aikaisemmat vastaukset huomioidaan.

Tähän kyselyyn voi myös vastata kokonaisuudessaan, joten jos et vastannut viimeksi, sinulla on vielä mahdollisuus osallistua tähän.

https://link.webropolsurveys.com/S/A234A2D3FB926418