Kysely varhaiskasvatuspalvelujen tarpeesta Loviisassa

Loviisan kaupunki tekee varhaiskasvatusselvityksen kevään 2018 aikana ja sen yhteydessä on tärkeä selvittää perheiden nykyisiä ja tulevia varhaiskasvatuspalvelutarpeita. Keräämme myös perheiden kehittämisajatuksia. Niiden avulla kehitämme varhaiskasvatuspalvelumme vastaamaan paremmin kaupunkimme lasten tarpeita.

Huolehdimme, että Loviisan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut säilyvät laadukkaina kehittämällä palveluita jatkuvasti. Selvitämme kevään aikana osa- ja kokoaikapaikkojen riittävyyttä ja oppimisympäristöjen toiminnallisuutta. Kartoitamme vuorohoidon tarvetta, perheiden kiinnostusta lasten kotimaisten kielten oppimiseen ja vastaako tarjontamme perheiden kysyntää. Pohdimme kuntalisien tarvetta ja esikoulun aamu- ja iltapäivähoidon toiminnallisuuden sujuvoittamista. Lisäksi kehitämme avoimia varhaiskasvatuspalveluja vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa vastaamalla varhaiskasvatuskyselyyn. Kysely löytyy osoitteesta https://player.myzef.com/loviisa/ajax/?q=148-QArnIXoA 18.1.–6.2.2018 välisenä aikana. Vastauksesi ovat meille tärkeitä. Vastaukset huomioidaan varhaiskasvatusselvityksessä.

Pia Nyström
varhaiskasvatusselvityksen tekijä
Loviisan kaupunki