Loviisan kouluissa on valmius järjestää opetus, mikäli karanteeni tulisi ajankohtaiseksi

Käsienpesu Handtvättning

Loviisassa koulutuksen vastuualue seuraa koronavirus-tilannetta tiiviisti ja noudattaa terveysviranomaisten ohjeita.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on kannustettu ennaltaehkäisevään toimintaan, kuten huolelliseen käsienpesuun ja hygieniaan. Wilman kautta on tiedotettu henkilökuntaa, lukion opiskelijoita ja huoltajia 3.3.2020. Myös jatkotiedotus tulee tapahtumaan Wilman kautta.

Jos karanteeni Loviisan kouluissa tulee ajankohtaiseksi, koulun vastuulla on varmistaa opetuksen järjestäminen. Kouluilla on valmius järjestää opetusta eri tavoin, esimerkiksi hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja, etäopetuksena, joka vaatii hallintopäätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä tai keskittämällä ja yhdistämällä ryhmiä laajuudesta riippuen. Päätöksen tekevät rehtori ja koulutuspäällikkö yhdessä.

Mahdollisesta koulujen karanteenista tai eristämisestä päättää tartuntataudeista vastaava lääkäri yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoiden kanssa.

Koronavirustartunnan tai sen epäilyn sattuessa toimitaan seuraavasti:

-oppilas/opiskelija toimii ensin THL:n ohjeiden mukaisesti ottamalla yhteyttä terveyshuoltoon:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota

– oppilas/opiskelija ilmoittaa välittömästi poissaolosta luokanopettajalle/luokanvalvojalle/ryhmänohjaajalle, joka ilmoittaa asiasta rehtorille ja terveydenhoitajalle

-opettaja toimii ensin THL:n ohjeiden mukaisesti ottamalla yhteyttä terveyshuoltoon:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota

– opettaja ilmoittaa välittömästi poissaolosta rehtorille/apulaisrehtorille

Loviisan kaupunki on antanut seuraavan ohjeistuksen:
https://www.loviisa.fi/tiedotteet/toimi-nain-jos-epailet-koronavirusta/

Opetushallitus ei ohjeista terveydenhuoltoon liittyviä asioita vaan ohjauksesta vastaavat terveysviranomaiset.