Loviisan perusturvakeskus valmistautuu tulevaan rauhallisin mielin

Loviisan kaupungin perusturvajohtaja Carita Schröder antaa kuntalaisille kiitosta hyvästä rajoitustoimenpiteiden noudattamisesta ja kannustaa jatkamaan niitä näinä poikkeuksellisina aikoina.

– Koronavirusepidemia etenee tällä hetkellä Loviisan ja Lapinjärven alueella hitaasti. Sairastuneiden määrä on vähäinen ja koronaan menehtyneitä ei alueella ole. Itse asiassa suurin osa sairastuneista on jo parantunut taudista, toteaa perusturvajohtaja Carita Schröder.

Tuleviin kuukausiin perusturvajohtaja suhtautuu rauhallisin mutta nöyrin mielin. Sosiaali- ja terveystoimi on varautunut hyvin tulevaan. Yhteistyötä tehdään yli kaupungin keskusten rajojen, ja kaupunki vastaa tuleviin haasteisiin yhdessä, vaikka perusturvakeskuksen työntekijät ovatkin keskeisessä asemassa.

– Tähänastinen epidemia-aika on jo osoittanut, miten ammattitaitoista ja joustavaa henkilöstöä perusturvakeskuksessa työskentelee. Kukaan apua tarvitseva ei jää ilman palveluita, sillä perusturvakeskuksen henkilökunnalla on tilanne hyvin hallinnassa. Kuntalaiset voivat olla varmoja, että meidän terveyskeskuksen osaava ja joustava henkilökunta tekee parhaansa auttaakseen kuntalaisia tässä kriisitilanteessakin, vakuuttaa Carita Schröder.

Tällä hetkellä perusturvakeskuksen työntekijöiden käytettävissä on riittävästi suojaimia. Työnantaja tekeekin kaikkensa suojellakseen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden terveyttä, jotta he voivat auttaa sairastuneita.

Uusia tapoja hoitaa kiireettömän hoidon asiakkaita

Koska koronakriisi tulee kestämään vielä pitkään, terveyskeskus ottaa yhä enemmän vastaan myös muita kuin infektio-oireisia asiakkaita. Terveyskeskuksessa kehitetään koko ajan uusia tapoja hoitaa kiireettömän hoidon tarpeessa olevia asiakkaita. Perinteisten vastaanottokäyntien sijaan hoitoa tarjotaan myös puhelimitse ja hoitaja-avusteisen videovastaanoton kautta.

– Kuntalainen voi hyödyntää omien oireidensa hoidon kiireellisyyttä arvioidessaan myös kaupungin kotisivuilta löytyvää sähköistä hoidon tarpeen arviointityökalua. Sen avulla kuntalaiset saavat helposti yhteyttä terveyskeskukseen puhelimen lisäksi. Kaikki terveyskeskuksen toiminta tapahtuu edelleen vain ajanvarauksella, muistuttaa perusturvajohtaja Carita Schröder.

Lisätietoja:

Klinik-asiointipalvelu – sähköinen hoidon tarpeen arviointi:

https://www.loviisa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaali-ja-terveydenhuollon-sahkoiset-palvelut/sahkoinen-hoidon-tarpeen-arviointi/