Näin äänestät kotona presidentinvaalissa

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan.

Silloin hänen luokseen saapuu vaalitoimitsija ottamaan äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle siitä, että hän haluaa äänestää kotonaan. Tulevassa presidentinvaalissa ilmoitus tulee tehdä viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16.

Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoitus voidaan tehdä joko kotiäänestyslomakkeella tai puhelimitse. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyslomake

Loviisassa kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse 019 555 555 (asiakaspalvelutoimisto Lovinfo) tai palauttamalla täytetyn kotiäänestyslomakkeen osoitteeseen Loviisan kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 77, 07901 Loviisa.

Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa hoidettavat äänestysoikeutetut henkilöt saavat mahdollisuuden äänestää ennakkoon. Kaupunginhallituksen nimeämä vaalitoimikunta käy joka laitoksessa 1-2 päivänä ennakkoäänestyskauden aikana.

Lue lisää presidentinvaalista:

Presidentinvaali lähestyy – täällä voit äänestää ennakkoon

Kuulutus: Presidentinvaali (pdf)

Oikeusministeriön vaalisivusto (vaalit.fi)Kuulutus: Presidentinvaali 2018