Paikkatietokysely Harmaakallion, Valkon, Haravankylän ja Köpbackan alueista

Loviisan kaupunki on avannut uuden paikkatietokyselyn. Tällä kyselyllä kerätään Loviisan asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden näkemyksiä Harmaakallion, Haravankylän, Köpbackan ja Valkon alueiden kehityksestä. Vastaukset ovat anonyymejä. Aineistoa käytetään näiden alueiden maankäytön kehittämissuunnittelun tukena.

Kyselyllä kartoitetaan muun muassa paikkoja, jotka ovat alueen asukkaiden mielestä upeita tai epämiellyttäviä, sekä paikkoja, johon voisi sijoittaa uutta asuinrakentamista tai yritystoimintaa.

̶  Ulkoilu- ja virkistysalueet, -paikat ja -reitit ovat tärkeitä elinympäristön viihtyisyyden kannalta, joten on tärkeää, että alueen asukkailta saadaan tietoa esimerkiksi paikoista, jotka vaatisivat kohennusta tai muutosta soveltuakseen ulkoilu- ja virkistyspaikoiksi, toteaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos.

̶    Toisaalta tärkeää on saada tietoon myös asukkaiden ja yrittäjien kannat siitä, millä alueilla voisi tulevaisuudessa olla yritystoimintaa, täydentää kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari.

Alueella on vireillä osayleiskaava, jonka tavoitteena on ohjata muun muassa Loviisanlahden länsirannan rantarakentamista sekä kaavoittamattomien alueiden suunnittelua. Kaavaa varten on jo tehty selvityksiä muun muassa suojeltavien direktiivilajien ja liikenteen tavoiteverkon osalta.

̶    Liikenteen osalta toivoisimme kuitenkin kuulevamme kyselyn kautta vielä toiveita siitä, millainen kevyen liikenteen reitti Valkon ja Loviisan keskustan välillä olisi paras vaihtoehto, Mäntysaari kertoo.

Kyselyn viimeisellä lehdellä on mahdollista myös tarkastella ja kommentoida muiden vastauksia – anonyymisti myös tässä vaiheessa.

Vastaa Harmaakallion, Haravankylän, Köpbackan ja Valkon alueiden kyselyyn osoitteessa https://maptionnaire.com/fi/1620.

Kysely on avoinna vastattavaksi 12.7.–18.8.2017.

Tietotekninen neuvonta:
Projektityöntekijä Juuso Pönni
Loviisan kaupunki
040 555 0655
juuso.ponni@loviisa.fi

Lisätietoja:
kaavoitus@loviisa.fi