Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä laajenee Porvoon sairaalaan

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uudistuksen ytimessä olevan Apotti-järjestelmän käyttö laajenee 1.2.2020 Porvoon sairaanhoitoalueelle. Apotin myötä kaikissa HUSin yksiköissä siirrytään yhdenmukaisempaan tapaan kirjata ja hyödyntää potilastietoja vuoden 2020 loppuun mennessä.

Apotin käyttö laajenee 1.2.2020 Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueille ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalaan sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköihin.

Porvoon sairaala toimii normaalisti, mutta päivystys voi ruuhkautua

HUS on valmistautunut Apotti-järjestelmän käyttöönottoon huolellisesti. Henkilöstön riittävyydestä on huolehdittu sisäisin järjestelyin ja lisätyövoimalla. Apotti-koulutusta on järjestetty kaikille uusille käyttäjille ja käyttöönoton tukihenkilöiksi on koulutettu 1 700 työntekijää.

Noin kuukauden kestävä tekninen käyttöönottovaihe on huomioitu myös kiireettömän hoidon ajanvarauksissa.

Kaikki sairaalat palvelevat potilaita ja asiakkaita normaalisti, mutta esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla voi esiintyä ruuhkaa.

Ennen päivystykseen hakeutumista pyydetään soittamaan Päivystysavun maksuttoman numeroon 116 117 tai olemaan yhteydessä omaan terveysasemaan, jos se on avoinna.

Lue HUSin tiedote kokonaisuudessaan