Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille

Ukrainalaisia ja Ukrainasta paenneita henkilöitä voi saapua Suomeen eri maahantulostatuksella, ja oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin määräytyy sillä perusteella, millä statuksella henkilö oleskelee Suomessa.

Yleisimmät statukset tällä hetkellä

 • Ukrainan kansalaisilla on oikeus oleskella turistina vapaasti maassa 90 vuorokauden ajan
 • Maahan on saavuttu työnteon tai opiskelun perusteella.
 • Lisäksi Euroopan unioni on ottanut käyttöön tilapäisen suojelun direktiivin Ukrainasta sotaa pakeneville.
  • Turvapaikanhakijoiden tavoin tilapäistä suojelua saavien tulee rekisteröityä vastaanottokeskuksiin, joista he saavat vastaanottolain mukaisia palveluita, joita ovat majoitus, vastaanotto- ja käyttöraha, terveyspalvelut ja välttämättömät sosiaalipalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut sekä työ- ja opintotoiminta.
  • Henkilö voi asua myös yksityismajoituksessa, jolloin hänen on mahdollista saada vastaanottolain mukaisia palveluita majoitusta lukuun ottamatta. Tällöin tilapäistä suojaa saava maksaa itse mahdollisen vuokran majoituksesta.
  • Tilapäisen suojelun prosessin käynnistämiseksi Ukrainasta tulleita henkilöitä kehotetaan ottamaan viipymättä yhteyttä poliisiin tai rajaviranomaiseen, jotka ohjaavat henkilön Maahanmuuttoviraston palveluiden piiriin.

Terveysturvallinen maahantulo koronavirustilanteessa:

Tartuntatautilain mukaan Suomeen saapuvilla yli 16-vuotiaalla tulee olla mukanaan koronavirustautia koskeva todistus. Jos todistusta ei ole, tulee Suomeen saapuvien tehdä koronavirustesti 24 tuntia maahan saapumisen jälkeen sekä toinen testi 3–5 vuorokautta maahan saapumisesta. Ukrainasta tuleville tartuntatautilain mukaiset todistus- ja testivelvoitteet eivät kuitenkaan ole maahantulon edellytys.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella saaneille

 • Oikeus terveydenhuollon palveluihin on saman laajuinen kuin henkilöllä, jolla on kotikunta Suomessa. Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on sillä vastaanottokeskuksella, johon henkilö on rekisteröitynyt.
 • Oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin (mukaan lukien taloudelliseen tukeen eli vastaanottorahaan). Järjestämisvastuu on sillä vastaanottokeskuksella, johon henkilö on rekisteröitynyt.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut matkailijana/turistina Suomessa 90 vuorokautta oleskeleville

 • Oikeus kiireellisiin terveydenhuollon palveluihin, jotka ovat kunnan järjestämisvastuulla. Henkilö on paperittoman kaltaisessa tilanteessa, jolloin oikeus saada terveydenhuollon palveluita kattaa vain kiireellisen hoidon. Kiireellisen hoidon tarpeen arvioi julkisen terveydenhuollon palveluiden hoitava lääkäri tai hammaslääkäri. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa. Näissä tapauksissa hoidon aloittamista ei voida pitkittää ilman, että sairaus pahenee tai vamma vaikeutuu. Lisäksi tulee tarjota kiireellistä mielenterveyshoitoa, päihdehoitoa ja psykososiaalista tukea. Myös synnytyksen katsotaan kuuluvan kiireelliseen hoitoon. Kiireellistä hoitoa on myös esimerkiksi yleisvaarallisen tartuntataudin kuten tuberkuloosin leviämisen ehkäisemiseksi annettava hoito.
 • Matkailijan/turistin statuksella Suomessa oleskeleva on pääsääntöisesti itse vastuussa kaikista terveydenhoidosta aiheutuneista kustannuksista.
 • Oikeus välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaista kiireellistä sosiaalipalvelua haetaan oleskelukunnasta. Kunnan sosiaalihuollosta vastaava viranomainen arvioi kiireellisen sosiaalihuollon tarpeen. Sosiaali- ja kriisipäivystys antavat apua erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ajasta riippumatta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut työntekijänä Suomessa oleskeleville

 • Oikeus terveydenhuollon palveluihin, jotka ovat kunnan tai työterveyshuollon järjestämisvastuulla. Pääsääntöisesti työntekijä rinnastetaan terveydenhuollon palveluiden osalta kotikuntalaisiin, jos työntekijällä on Kelasta saatu ”Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa” –
  • Laajennettu oikeus koskee vain työntekijää eikä hänen mukanaan tulleita perheenjäseniä.
 • Suomessa työskentelevällä on oikeus välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin. Kunnan sosiaalihuollosta vastaava viranomainen arvioi kiireellisen sosiaalihuollon tarpeen.

Lisätietoa

Terveydenhuollon palvelut (Loviisan terveyskeskus) sähköisesti Klinik-asiointipalvelun kautta tai puh. 019 505 1300

Sosiaalihuollon palvelut (Työikäisten palvelunohjaus, SISU) puh. 040 667 1798 tai sähköpostitse sisu.helppi@loviisa.fi

Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys puh. 0405174194

Hyödyllisiä linkkejä

https://migri.fi/tilapainen-suojelu

Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista Kelan etuuksiin – kela.fi

Terveydenhuolto | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Miten voin auttaa ukrainalaisia? (Valtioneuvosto)

Avun tarjoaminen ukrainalaisille (Sisäministeriö)

Ilmoita Ukrainasta saapuvien kuljetuksista Maahanmuuttovirastolle ennakkoon (Maahanmuuttovirasto)

Toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen (Maahanmuuttovirasto)

Usein kysytyt kysymykset Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (Maahanmuuttovirasto)