Varhaiskasvatuksen kesäajan toiminta

Varhaiskasvatuksen toiminta supistuu ajalle 7.6.-31.7. Supistetun toiminnan aikana hoitopaikka tarjotaan avoinna olevista yksiköistä. Päiväkodit toimivat lasten varhaiskasvatustarpeen edellyttämässä laajuudessa ja tarjoaa myös toimintaa sitä tarvitseville esiopetusikäisille lapsille.

Suurin osa päiväkodista on todennäköisesti avoinna kesäkuussa. Toiminnassa olevat päiväkodit vahvistetaan, kun hoidossa olevien lasten määrä on tiedossa. Heinäkuussa palvelevat Rauhalan päiväkoti, Tesjoen päiväkoti ja Koskenkylän päiväkoti. Päivystäviin päiväkoteihin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Pyydämme teitä huoltajia ottamaan huomioon, että emme voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla.

Covid-19 epidemiasta johtuen, varhaiskasvatuksen järjestämisessä kesän aikana, noudatetaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) antamia ohjeistuksia. Tämä tarkoittaa, että toiminta järjestetään niin, että ryhmiä sekoitetaan tai yhdistetään keskenään mahdollisimman vähän. Tiedotamme lähempänä ajankohtaa, mitkä tilat on osoitettu millekin päiväkodille. Tilat siivotaan THL:n tartuntaohjeistusten mukaisesti, ennen ulkopuolelta tulevien lasten saapumista.

Lapsen poissaoloista ilmoittaminen ja maksuhyvitykset

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan lapsensa hoitotarpeesta ajalla 7.6.-31.7.2021 viimeistään 15.5. eVarhaiskasvatus – palvelun kautta. HUOM! tämä koskee myös vuorohoitoa. Mikäli lapsi on lomalla, valitaan ”ennalta ilmoitettu poissaolo”. Jos huoltajat eivät 15.5. mennessä tiedä kesän hoitotarvetta, niin kehotamme varaamaan hoitoa varmuuden vuoksi. Mikäli lapselle on varattu hoitoa, mutta se ei ole tarpeen, hoidon voi perua 15.6. asti.

Kesällä 2021 noudatamme poikkeuksellista hyvityskäytäntöä poissaolojen suhteen (Kasvatus-ja sivistyslautakunta 28.10.2020 § 82). Kaikki poissaolopäivät ajalla 7.6.- 31.7. hyvitetään varhaiskasvatusmaksuissa. Normaalisti ainoastaan heinäkuu on maksuton perheille. Peruuttamatta jätetystä varahoitopaikasta voidaan periä puolet täydestä varhaiskasvatusmaksusta. Tämä koskee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, puh. 044 349 3132