Asemakaavamuutoksia Ruotsinpyhtäällä

Kolme asemakaavan muutosta pääasiassa koskevat Strömforsin teollisuus- ja ruukkialuetta. Kaavamuutoksissa tutkitaan uuden tie- ja siltayhteyden osoittamista teollisuusalueelle ruukkialueen pohjoispuolelta.

Asemakaavamuutosten valmistelun yhteydessä laaditaan verkkokysely ja järjestetään kaavoittajan vastaanottopäivä.

Kyselyllä aloitetaan kaavoituksen osallistaminen. Tarkoituksena on kerätä paikallisten, käyttäjien ideoita kylän kehittämiseksi ja selvittää kuinka aktiivista osallistumiseen on kiinnostusta ja missä muodossa sitä toivotaan.
Verkkokysely julkaistaan joulukuun alussa ja linkki siihen löytyy täältä: Ruotsinpyhtään verkkokysely

Kaavoittajan vastaanottopäivä on tarkoitus pitää ensi vuoden (2022) alussa, Ruotsinpyhtään ruukkialueella jonain arkipäivänä iltapäivä/ilta-aikaan. Paikka ja aika varmistuvat joulukuussa 2021. Kaavoittajan vastaanottopäivänä on mahdolista esittää kysymyksiä kaavoituksesta, kaavoitusprosessin eri vaiheista, saada apua verkkokyselyyn vastaamisessa sekä vaikuttaa kaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmien (lyhenne OAS) sisältöön.