Everstinlinnan tontti

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 418 sekä osaa vesialueesta 434-876-2-0.

Kaavaehdotus nähtävänä 17.1.–31.1.2019.

kaavakartta.pdf

kaavaselostus_liitteineen.pdf

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n 2. momentin nojalla asemakaavanmuutoksesta ei ole laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Asemakaavan muutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella.