Asemakaavan muutos, Jorvaksentie

Asemakaavan muutos, kaupunginosa 30, Pernaja, korttelit 120 ja 121, Jorvaksentie/Porvoontie

Suunnittelualue sijaitsee Koskenkylässä ja rajautuu Porvoontiehen, Jorvaksentiehen ja Jorvaksen liittymään. Asemakaavan muutos on tullut vireille vuoden 2014 kaavoituskatsauksella, ja kaavamuutosaluetta laajennettiin vuoden 2018 kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Porvoontien ja Jorvaksentien välisen alueen asemakaavan ajanmukaistaminen. Koskenkylään kohdistuvan erillis- ja rivitalokysynnän vuoksi selvitetään koko korttelin muuttamista asuinkäyttöön. Kaavamuutosalueen laajentaminen on saatettu vireille yksityisen kiinteistönomistajan toiveesta.

Sisko Jokinen
kaavasuunnittelija

Kaavaehdotus nähtävillä 13.5.2022-30.5.2022

Kaavaehdotus.pdf

Kaavaselostus liitteineen.pdf

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.12.2021 – 17.1.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)