Kortteli 1173 sekä korttelin 1164 osa (Laivanrakentajantie 1)

Asemakaavan muutos, kaupunginosa 11 Valko, kortteli 1173 sekä korttelin 1164 osa ja osa siihen rajautuvaa lähivirkistysaluetta (Laivanrakentajantie 1)

Kaavaehdotus nähtävillä 29.5.–15.6.2020

Kaavaehdotus.pdf

Kaavaselostus liitteineen.pdf

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 15.5.–29.5.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf