Loviisanlahden Itäranta, Kuningattarenranta

Kaupunginarkkitehti tavattavissa Kuntopajan tiloissa (Nordenskiöldintie 1, 07940 Loviisa) torstaina 11.7.2019 klo 14–18 ja maanantaina 12.8.2019 klo 14–18. Tervetuloa! Täällä voit tutustua nähtävillä olevaan aineistoon ja keskustella asuntomessuihin liittyvistä kysymyksistä ja tavoitteista.

Kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa on nähtävillä 4.7.–16.8.2019

 

Kaavaluonnos VE1.pdf

VE1, kaavamerkinnät ja -määräykset.pdf

Kaavaluonnos VE2.pdf

VE2, kaavamerkinnät ja -määräykset.pdf

Kaavaselostus.pdf

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Liite 2 Määrlahden historiallinen selvitys.pdf

Liite 3 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti.pdf

Liite 4 Rakennettavuusselvitys.pdf

Liite 5 Päivittäistavarakaupan palveluiden selvitys.pdf

Liite 6 Saaristotien liikenneselvitys.pdf

Liite 7 Saaristotien meluselvitys.pdf

Liite 8 Kuningattarenrannan kokoomaluontoselvitys.pdf

Liite 9 Kuningattarenrannan asemakaavavaihtoehtojen ekologinen vertailu.pdf

Liite10 Kuningattarenrannan asemakaavavaihtoehtojen kaavataloudellinen vertailu.pdf

Liite11 Idealuonnosten paikkatietokyselyn koonti.pdf

Liite 12 Kaavaluonnosvaihtoehtojen kuvaukset.pdf

Liite 13 Kaavaluonnosvaihtoehtojen mitoituksen taulukko.pdf

Liite 14 Havainnekuvia ja perspektiivejä alueelta.pdf

Liite 15 Suunnittelun yhteydessä tutkittuja vaihtoehtoja.pdf


Loviisa selvitti verkkokyselyllä asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä uuden asuinalueen suunnittelusta Loviisanlahden itärannalle. Verkkokysely oli avoinna 28.4. – 31.5.2017.

Koonti kyselyn vastauksista.pdf