Loviisanlahden Itäranta, Kuningattarenranta

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.7.2020 § 60. Hyväksytyn kaavakartan näet tästä.

 

Ehdotus koskien asemakaavan muutosta, ensimmäistä asemakaavaa ja sitovaa tonttijakoa on nähtävillä 7.2.–9.3.2020

Kaavaehdotus.pdf

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset.pdf

Kaavaselostus.pdf

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdf

Liite 2 Määrlahden historiallinen käyttö.pdf

Liite 3 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti.pdf

Liite 4 Rakennettavuusselvitys.pdf

Liite 5 Kokoomaluontoselvitys.pdf

Liite 6 Ekologinen tarkastelu.pdf

Liite 7 Kaavataloudellinen arviointi.pdf

Liite 8 Nettikysely yhteenveto tuloksista.pdf

Liite 9 Esiselvitysraportti, kelluva asuinalue.pdf

Liite 10 Tuuliaallokko ja aaltosuojaustarve-selvitys.pdf

Liite 11 Loviisanlahden ylittävä kelluva ponttonisilta.pdf

Liite 12 Asemakaavaehdotuksen vaikutus Loviisanlahden pintaveteen.pdf

Liite 13 Rakennustapaohje, korttelit 1051-1063.pdf

Liite 14 Rakentamistapaohje, kelluva asuinalue.pdf

Liite 15 Ekologisen viheralueen yleissuunnitelma.pdf

Liite 16 Katualueen liikennetarkastelu.pdf

Liite 17 Lepakkoselvitys.pdf

Liite 18 Lausunto vaikutuksista linnustoon.pdf

Liite 19 Tonttijakokartat.pdf

Liite 20 Alueleikkaukset.pdf


Kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa on nähtävillä 4.7.–16.8.2019

Kaavaluonnos VE1.pdf

VE1, kaavamerkinnät ja -määräykset.pdf

Kaavaluonnos VE2.pdf

VE2, kaavamerkinnät ja -määräykset.pdf

Kaavaselostus.pdf

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Liite 2 Määrlahden historiallinen selvitys.pdf

Liite 3 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti.pdf

Liite 4 Rakennettavuusselvitys.pdf

Liite 5 Päivittäistavarakaupan palveluiden selvitys.pdf

Liite 6 Saaristotien liikenneselvitys.pdf

Liite 7 Saaristotien meluselvitys.pdf

Liite 8 Kuningattarenrannan kokoomaluontoselvitys.pdf

Liite 9 Kuningattarenrannan asemakaavavaihtoehtojen ekologinen vertailu.pdf

Liite10 Kuningattarenrannan asemakaavavaihtoehtojen kaavataloudellinen vertailu.pdf

Liite11 Idealuonnosten paikkatietokyselyn koonti.pdf

Liite 12 Kaavaluonnosvaihtoehtojen kuvaukset.pdf

Liite 13 Kaavaluonnosvaihtoehtojen mitoituksen taulukko.pdf

Liite 14 Havainnekuvia ja perspektiivejä alueelta.pdf

Liite 15 Suunnittelun yhteydessä tutkittuja vaihtoehtoja.pdf


Loviisa selvitti verkkokyselyllä asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä uuden asuinalueen suunnittelusta Loviisanlahden itärannalle. Verkkokysely oli avoinna 28.4. – 31.5.2017.

Koonti kyselyn vastauksista.pdf