Mikkolantiehen rajautuvia alueita

Asemakaavan muutos, kaupunginosa 13, Haravankylä, osa korttelista 1303, osa Mikkolantien katualueesta sekä suojaviheralueita ja Mikkolantiehen rajautuvia viheralueita.

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöä 434-13-1303-14 sekä osia kiinteistöistä 434-413-6-26, 434-413-6-8, 434-409-2-117, 434-413-2-10, 434-413-2-21 ja 434-413-2-27.

Vanhan Valkontien ja Mikkolantien risteysalueen asemakaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa liikenneturvallisuudeltaan hankalan katu- ja viher-alueen asemakaavaa sekä tarkistaa siihen rajautuvan korttelialueen rajoja, rakennus-oikeutta ja rakennusalaa. Mikkolantien varrella sijaitsevan VU-alueen osalta tavoitteena on ajanmukaistaa toteutumattoman urheilukentän alueen kaavamerkintä. Kaupunki on jo aiemmin myynyt VU-alueen yksityiselle maanomistajalle maatalousmaaksi. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelma oli nähtävänä kesällä 2016. Alueen pohjakartta tarkistetaan syksyllä 2021, sen valmistumisen jälkeen asemaakaavatyö voidaan aloittaa. Kaavatyö tehdään kaupungin omana työnä.

Lotta Qvis
Kaavasuunnittelija

Kaavaehdotus nähtävillä 2.12-16.12.2022

Kaavaehdotus.pdf

Kaavaselostus liitteineen.pdf

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.12.2021-7.1.2022.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf