Ranta-asemakaava, Lappnorudden

Ranta-asemakaava, kaupunginosa 30, Pernaja, Lappnorudden.
Alue käsittää Pernajan Pitkäpäässä kiinteistön Lappnorudden RN:o 2:19 (434-415-2-19).

Ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä 15.9. – 16.10.2017

Kaavaehdotus.pdf

Kaavaselostus.pdf

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.10. – 12.11.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf