Ranta-asemakaava, Meriheinä

Meriheinän ranta-asemakaava Rösundin kylässä kiinteistöille 434-462-1-28 ja 434-462-1-85.

Kaavaehdotus nähtävillä 7.8. – 7.9.2015

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.6. – 4.8.2015