Ranta-asemakaava, Mörtvikbotten

Ranta-asemakaava, Ruotsinpyhtää, Mörtvikbotten, Lappom

Ranta-Asemakaavaehdotus nähtävillä 10.6.2022-05.08.2022

Asemakaavaehdotus asiakirjat:

Kaavakartta.pdf

Kaavaselostus.pdf

Asemakaavaehdotus liitteet:

Liite 1 – Nähtäville asetettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.9.2021

Liite 2 – Luontoselvitys 30.8.2021

Liite 3 – Kaavaote rantaosayleiskaavasta merkintöineen ja määräyksineen

Liite 4 – Ote kantatilan 155 mitoitus laskennasta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.12.2021 – 17.1.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Luontoselvitys

Kaavan laatija/konsultti:
Kalevi Ilonen
Mariankatu 22 A 1 07900 Loviisa
Arkkitehtuuritoimisto Ilonen – Lautamo Ky
kalevi.ilonen@ilonen-lautamo.fi
puh. 0400-310663