Strömforsin ruukin tehtaan alue ja sen pohjoispuolinen asuntoalue

Ruotsinpyhtään kaupunginosan Strömforsin ruukin alueella on tarpeen ajanmukaistaa ja muuttaa etenkin entisen teollisessa toiminnassa olleen teollisuuskorttelin asemakaavaa sekä tutkia asemakaavan muutostarpeita Paaskoskentien alkupään asuinalueilla.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on luoda monipuoliset edellytykset uudelle muun muassa ulkoilu-, virkistys-, matkailu-, majoitus- ja elämyspalveluihin sekä ruukki-miljööseen soveltuvan ympäristöhäiriöttömän yritys- ja liiketoiminnan kehittämiselle. Asemakaavan muutoksen yhteydessä on myös tarkoitus tutkia, onko muutosalueella tarpeen kumota asemakaavaa joltain osin.

Helmikuussa 2021 elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti järjestellä vireillä olevat ruukin kaavamuutosalueet uudelleen sopiviksi kaavakokonaisuuksiksi. Tätä kaavamuutosaluetta laajennettiin ja siihen yhdistettiin korttelin 132 asemakaavan muutos. Alueelle on laadittu uusi ajantasainen pohjakartta sekä muun muassa luontoselvityksiä jne. Entisen kaavamuutosalue koski ainoastaan kiinteistöjä 434-481-1-388 ja 434-481-1-432.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 15.4-29.4.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf