Terveyskeskuksen ja linja-autoaseman alue

Terveyskeskuksen ja linja-autoaseman alueen asemakaavan muutos.

Kaavaluonnokset ovat ollet nähtävillä syksyllä 2008.

asemakaavaluonnos 1.pdf

asemakaavaluonnos 2.pdf

käyttösuunnitelma, maantaso, vaihtoehto 1.pdf

käyttösuunnitelma, maantaso, vaihtoehto 2.pdf

käyttösuunnitelma, paikoitushalli.pdf

käyttösuunnitelma, terveyskeskuksen autopaikoitus.pdf

leikkauskuva.pdf

Katujulkisivu, Mannerheiminkatu.pdf