Tullisillan pohjois- ja itäosa

Tullisillan pohjois- ja itäosan asemakaava ja asemakaavan muutos.

Kaavaehdotus uudelleen nähtävänä 26.9. – 25.10.2011

kaavaehdotus.pdf

kaavaselostus.pdf

Kaavaselostuksen liitteet:

 1. topografia.pdf
 2. kasvillisuus.pdf
 3. Loviisan rakennetut kulttuuriymparistot 1993.pdf
 4. rakennuskanta.pdf
 5. taajamakuva ja rakennettu ymparistö.pdf
 6. ote maakuntakaavasta.pdf
 7. ote osayleiskaavasta.pdf
 8. ote voimassa olevasta asemakaavasta.pdf
 9. osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
 10. viranomaisneuvottelun muistio.pdf
 11. kaavaluonnos.pdf
 12. nähtävillä 17.11. – 16.11.2010 ollut kaavaehdotus.pdf
 13. koosteet saaduista luonnos- ja ehdotusvaiheen palautteista ja niihin laaditut vastineet.pdf
 14. havainnekuva.pdf


Kaavaehdotus nähtävillä 17.11. – 16.12.2010