LOTES-osayleiskaavan muutos (Kuningattarenranta)

Osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.7.2020 § 59

Kaavakartta.pdf


LOTES-osayleiskaavan muutoksen kaavaehdotus (Kuningattarenranta) julkisesti nähtävillä 7.2.–9.3.2020.

Kaavaehdotus.pdf

Kaavaselostus.pdf

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Liite 2 Saaristotien liikenneselvitys.pdf

Liite 3 Saaristotien meluselvitys.pdf

Liite 4 Päivittäistavarakaupan palveluiden selvitys.pdf

Liite 5 Kooste valmisteluvaiheessa saadusta palautteesta ja sen huomioiminen.pdf

Liite 6 Yhdistelmäkartta.pdf


LOTES-osayleiskaavan muutoksen luonnos (Kuningattarenranta) julkisesti nähtävillä 4.7.–16.8.2019.

Kaavaluonnos.pdf

Kaavaselostus.pdf

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Liite 2 Saaristotien liikenneselvitys.pdf

Liite 3 Saaristotien meluselvitys.pdf

Liite 4 Päivittaistavarakaupan palveluiden selvitys.pdf