LOTES-osayleiskaavan muutos (Kuningattarenranta)

LOTES-osayleiskaavan muutoksen luonnos (Kuningattarenranta) julkisesti nähtävillä 4.7.–16.8.2019.

Kaavaluonnos.pdf

Kaavaselostus.pdf

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Liite 2 Saaristotien liikenneselvitys.pdf

Liite 3 Saaristotien meluselvitys.pdf

Liite 4 Päivittaistavarakaupan palveluiden selvitys.pdf