Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaava

Tuulivoimaosayleiskaava, kaupunginosa 30, Pernaja, Vanhakylä

Kaupunginvaltuusto on 16.2.2022 § 8 päättänyt, että Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavan kaavaprosessi lopetetaan.

 

Kaavaluonnos nähtävillä 1.8.–31.8.2016

Kaavaluonnos.pdf

Kaavaselostus.pdf

Kaavaselostuksen tekstiliitteet.pdf

Kaavaselostuksen kuva- ja karttaliitteet.pdf