Broschyrer och kartor

Här kan du bläddra i och ladda ner turistmaterial över Lovisa.

Ladda här: Lovisa centrums karta 2021

Ladda här: Strömfors bruks karta 2020

Ladda här: Rundvandring på sjöfästningen Svartholm (QR-kodkarta)

Ladda här: Orientering för barn på Svartholm

Ladda här: Ada och Glada filminspelningsplatskartan 2019

Vi förbehåller rätten till ändringar i publikationerna.