Utställning om Sarvlax- en östnyländsk herrgård under 500 år

Välkommen på en utställning om livet på en herrgård under fem århundraden. Utställningen pågår från den 6 juli till den 4 augusti 2023 i den gamla rian på Stor-Sarvlaks gård.
Under sommarmånaden har du en unik möjlighet att bekanta dig med Sarvlax historia och de människor som levt och bott på gården sedan 1600-talet. Vi ställer ut bilder, kartor, möbler och föremål som återspeglar olika tidsepoker. Vi berättar om landbönder, torpare, gårdsfolket och godsägarna och om de näringar som bedrivits på gården och hur verksamheten på gården utvecklats genom tiden. Under utställningsmånaden har du också en möjlighet att lyssna till intressanta föredrag av bland annat prof. Henrik Meinander, FD Henrika Tandefelt, FD Alexandra Ramsay och prof. Lars Einarsson.
Observera att det inte är möjligt att besöka huvudbyggnaden medan utställningen pågår.
Utställningens öppethållningstider är 11.00-17.00 från tisdag till söndag (måndagar stängt)
Närmare information om möjligheten att förhandsboka grupper och kontaktupplysning till arrangörerna kommer snart.
Välkommen till Stor-Sarvlaks i sommar!