Asemakaavaehdotus ja poikkeamislupahakemus nähtävillä

ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

Ehdotus koskien asemakaavan muutosta kaupunginosassa 1, Pohjoistulli, osa korttelista 102, Sibeliuksenkatu 1 on julkisesti nähtävillä 11.1.–9.2.2018.

Asiakirjat ovat nähtävillä Lovinfon (Mariankatu 12 A) ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivustolla. Aineistoon pääset tästä.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta voit jättää Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste Lovinfoon kaavan ollessa nähtävillä. Muistutukset voit lähettää myös postitse osoitteeseen Loviisan kaupunki, tekninen keskus, PL 11, 07901 Loviisa tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@loviisa.fi.

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NÄHTÄVILLÄ

Valkon Halli Oy on toimittanut Loviisan kaupungin tekniselle lautakunnalle maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) luvun 23 mukaisen poikkeamislupahakemuksen. Poikkeamislupa koskee telakka-/korjaushallin rakentamista toimisto- ja sosiaalitiloineen Valkon sataman asemakaava-alueelle. Poikkeamista haetaan seuraavista syistä:
– Asemakaavassa rakennuspaikka on satama-aluetta (LS/1). Toimisto- ja sosiaalitilojen rakentaminen vaatii poikkeamisluvan, sillä se ei ole alueen pääkäyttötarkoituksen mukaista toimintaa.
– Asemakaavassa rakennuspaikalle on osoitettu määräys, jonka mukaan rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema on +17,50 m. Suunnitelmissa esitetty rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema on +22,40 m.

MRL:n 173. §:n mukaisesti kunnan on hakemuksen johdosta järjestettävä asianosaisille tilaisuus muistutuksen tekemiseen. Mahdolliset muistutukset on jätettävä viimeistään 26.1.2018 Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste Lovinfoon tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@loviisa.fi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 11.1.2018–26.1.2018 Lovinfon (Mariankatu 12 A) ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivustolla poikkeamislupahakemus liitteineen.pdf

Tekninen lautakunta