Kuulutus Helsingin Erikoishöyläys Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Helsingin Erikoishöyläys Oy hakee ympäristölupaa Lapinjärven tehtaalla osoitteessa Sahakoskentie 97, 07820 Porlammi, tapahtuvan puun lyhytaikaiseen varastointiin ja hakettamiseen, sekä näistä syntyvän hakkeen lyhytaikaiseen varastointiin. Haketettava raaka-aine on tuoretta tai kuivaa puuta.

Kuulutus 6.6.2017

Hakemuslomake ja karttaliite

Hakemuksen liitteet

Meluselvitys 24.1.2014

Pölyn leviämismallinnus 27.1.2014