Kuulutus maanteiden 1792 ja 11945 tie- ja suoja-alueiden raivauksesta Loviisan kaupungissa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee Loviisan kaupungin alueella maantien 1792 välillä Elimäentie 1 – 600 sekä maantien 11945 välillä Marinkyläntie 80 – 600 varrella tie- ja suoja-alueraivauksia poistamalla liikenneturvallisuutta vaarantavaa kasvillisuutta maantien suoja-alueelta ja näkemäalueelta. (Maantielaki 44 §:n 2 mom. ja 45 §:n 2 mom.)

Kuulutus maanteiden 1792 ja 11945 tie- ja suoja-alueiden raivauksesta