Kuulutus ympäristösuojelulain mukaisesta päätöksestä, Suomenlahden Telakka Oy, Valko

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 13.11.2017 antamallaan päätöksellä nro 210/2017/1 muuttanut ympäristöluvan nro 208/2016/1 (dnro ESAVI/10224/2015) lupamääräyksen 2 ja täydentänyt lupamääräyksiä 5, 13, 15 ja 20.

Kuulutus

Päätös asiakirjat