Maa-aineslupahakemus Lemminkäinen Infra Oy

Lemminkäinen Infra Oy hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiselle ja lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Toiminta sijoittuu Loviisan kaupungin Malmgårdin kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Kallio-Malmgård RN:o 434-451-1-115.

Kuulutus

Sijaintikartta

Lupahakemus

Ottamissuunnitelma

Suunnitelmakartat