Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n hiekan ja soran murskausta sekä seulontaa koskevasta ympäristöluvasta

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n hiekan ja soran murskausta sekä seulontaa koskevan ympäristölupahakemuksen. Päätös koskee Lemminkäinen Infra Oy:n hiekan ja soran murskausta sekä seulontaa kiinteistöllä Sora-Malmgård 434-428-1-116 Malmgårdin kylässä Loviisassa.

Julkipanoilmoitus

Lupapäätös