Päätös meluilmoituksesta

Ympäristönsuojelutarkastaja on hyväksynyt ympäristösuojelulain (527/2014) 122 § mukaisen häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen.

Ilmoitus julkipanosta