Finland 100

Lovisa Mi och Valkon kansalaisopisto erbjuder tillsammans föreläsningsserien Konst under loppet av 100 år/Taidesatanen under läsåret. I serien ingår föreläsningar både på svenska och finska och tillsammans bildar de en helhet som presenterar musiker, författare samt bildkonstnärer som har blivit kända i Finland och i Europa. Föreläsningarna är avgiftsfria men det är ändå önskvärt att anmäla sig på förhand. Följande svenskspråkiga föreläsning:

1.11 kl. 18 – 19.30 Bosse Hellsten föreläser under rubriken I dikt- och prosaskrivandets sumpmark  i Harjurinteen koulu (ingång via A-dörren) Anmäl dig här 

Ladda ner hela programmet här Taidesatanen