Grundläggande konstundervisning för barn

Lovisa svenska medborgarinstitut erbjuder allmän lärokurs i visuella konstarter med inriktningsalternativen slöjd/hantverk och bildkonst. Nya elever tas emot i Bildkonst II (åk 1–2), Bildkonst IV (åk 3–5) och Hantverk IV (åk 3–5) ifall det finns rum i grupperna. Kontakta läraren om du vill anmäla ditt barn som ny elev till dessa fortsättningsgrupper. En elev som har inlett sina studier har rätt att fortsätta följande år. Nytt för det här läsåret är ett sommar dagsläger (studiehelhet 6) som är avsett främst för dem som gått Bildkonst IV och Hantverk IV. Det går även att delta i enskilda kurser och att byta inriktningsalternativ. Materialavgiften 30 € ingår i kursavgiften. Den allmänna lärokursen består av 10 studiehelheter. Undervisningen sträcker sig över sex år och omfattar sammanlagt 500 timmar. Eleven får ett avgångsbetyg efter att ha fullgjort 10 studiehelheter.

Hantverk I
Bildkonst I
64 h
Hantverk II
Bildkonst II
64 h
Hantverk III
Bildkonst III
90 h
Hantverk IV
Bildkonst IV
90 h
Hantverk V
Bildkonst V
96 h
Hantverk VI
Bildkonst VI
96 h

SLÖJD/HANTVERK
Det centrala är att få skapa med händerna och lära sig njuta av det.

Slöjdens tre delområden

  • Planering och tillverkning av föremål (Metall, papper, keramik, glas, trä, återvinnings- och naturmaterial)
  • Planering och tillverkning av textilier och kläder (Virkning och stickning samt övriga garntekniker, flätning och vävning, hand- och maskinsömnad, yttekniker)
  • Miljöplanering och -byggande (Naturmiljö, byggd miljö och kulturlandskap, miljömedvetenhet, medvetenhet om arbetsskyddet)

BILDKONST
Konstundervisningen utvecklar elevens förmåga att uttrycka sig i bildform samt att tolka och värdesätta bilder. Eleven lär sig att använda olika material och tekniker på ett mångsidigt sätt och uppmuntras till självständigt och kreativt tänkande.

Bildkonstens delområden

  • Färg: grund-, mellan- och komplementfärger, valörer, färgernas växelverkan, färgperspektiv, ljus – skugga
  • Rum: tvådimensionell – tredimensionell, proportioner, perspektiv
  • Tekniker: måleri- och teckningsredskap, collage, modellering, tryckmetoder, ytbehandling, byggande, foto
  • Komposition: beskärning av bild, motsatser, rytm, för- och bakgrund
  • Miljö: natur och byggd miljö, naturmaterial, ekologi
  • Konstkännedom: historisk konst, samtidskonst, konst i olika kulturer, brukskonst