Grundläggande konstundervisning för barn

Lovisa svenska medborgarinstitut erbjuder allmän lärokurs i visuella konstarter med inriktningsalternativen slöjd/hantverk och bildkonst. Grupperna startade hösten 2015 men nya elever tas emot i Bildkonst III (8-11 år) och Hantverk III (8-11 år) ifall det finns rum i grupperna. En elev som har inlett sina studier har rätt att fortsätta följande år. Nytt för det här läsåret är ett sommar dagsläger (studiehelhet 4) som är avsett främst för dem som gått Bildkonst II och Hantverk II. Hösten 2017 startar en ny grupp Bildkonst I, till den antas 12 deltagare (6-7-åringar) i anmälningsordning. Det går även att delta i enskilda kurser och att byta inriktningsalternativ. Materialavgiften 30 € ingår i kursavgiften.

Den allmänna lärokursen består av 10 studiehelheter. Undervisningen sträcker sig över sex år och omfattar sammanlagt 500 timmar. Eleven får ett avgångsbetyg efter att ha fullgjort 10 studiehelheter.

Hantverk I
Bildkonst I
64 h
Hantverk II
Bildkonst II
64 h
Hantverk III
Bildkonst III
90 h
Hantverk IV
Bildkonst IV
90 h
Hantverk V
Bildkonst V
96 h
Hantverk VI
Bildkonst VI
96 h

Slöjd/hantverk

Det centrala är att få skapa med händerna och lära sig njuta av det.

Slöjdens tre delområden

  • Planering och tillverkning av föremål (Metall, papper, keramik, glas, trä, återvinnings och -naturmaterial)
  • Planering och tillverkning av textilier och kläder (Virkning och stickning samt övriga garntekniker, flätning och vävning, hand- och maskinsömnad, yttekniker)
  • Miljöplanering och -byggande (Naturmiljö, byggd miljö och kulturlandskap, miljömedvetenhet, medvetenhet om arbetsskyddet)

 

Bildkonst

Eleven lär sig visuell framställning genom eget arbete och genom att betrakta bildkonst och den visuella miljön.

Bildkonstens delområden

  • Färg (grund-, mellan- och komplementfärger, valörer, färgernas växelverkan, färgperspektiv, ljus – skugga)
  • Rum (tvådimensionell – tredimensionell, proportioner, perspektiv
  • Tekniker (måleri- och teckningsredskap, collage, modellering, tryckmetoder, ytbehandling, byggande, foto)
  • Komposition (beskärning av bild, motsatser, rytm, för- och bakgrund)
  • Miljö (natur och byggd miljö, naturmaterial, ekologi)
  • Konstkännedom (historisk konst, samtidskonst, konst i olika kulturer, brukskonst