Mängdrabatt

Mängdrabatt på kursavgifterna

Det är möjligt att få mängdrabatt på kursavgifterna om man anmäler sig samtidigt till flera kurser och kursavgifternas summa är minst 100 €. Mängdrabatten bestäms enligt följande tabell.

Kursavgifterna tillsammans vid anmälningen

Rabattens storlek

100 € 15 %
150 € 20 %
200 € 25 %
250 € 30 %
300 € 35 %

Då du anmäler dig via https://opistopalvelut.fi/loviisa, ser du rabattens storlek i varukorgen.

Exempel:

Du anmäler dig samma gång till fyra kurser, vars kursavgifter är 29 €, 36 €, 81 € och 32 €. Kursavgifterna är tillsammans 178 € och rabattens storlek är 20 %. Från slutsumman avdras 35,60 € och det blir kvar 142,40 € att betala.

Vanliga frågor

Fråga (F): Hur får jag mängdrabatt på kurserna?
Svar (S): Du får mängdrabatten då du samtidigt anmäler dig till flera kurser och kursavgifternas sammanlagda summa är minst 100 €.

Du kan anmäla dig på webben på https://opistopalvelut.fi/loviisa, per telefon 019 555 555 (Lovinfo) eller genom att besöka Lovinfo (Mariegatan 12 A).

 

F: Får jag mängdrabatt om jag anmäler mig vid olika tidpunkter till flera olika kurser?
S: Nej, anmälningar som görs vid olika tidpunkter räknas inte ihop. Mängdrabatten fastställs enligt de kursers avgifter som du anmäler dig till vid samma tillfälle/på en gång.

 

F: Hur går det med rabatten om kursen inhiberas?
S:  Om kursen inhiberas återbetalas den summa som betalats för kursen. Om du t.ex. fått 15% rabatt av kursavgifterna (och varukorgens slutsumma alltså har varit minst 100 €) så beaktas 15 % rabatten i summan som returneras.

 

F: Vad händer om jag måste avboka min anmälan och jag har fått mängdrabatt vid anmälningen?
S:  Om du avbokar minst en vecka före kursen börjar, har du rätt att få kursavgiften återbetalad. Avbokningen kan då inverka på mängdrabattens storlek. När du själv avbokar din anmälan till en kurs beaktas kursen inte i slutsumman och rabatten kan minska.