Lovisanejdens Mi-förening r.f.

I Lovisa finns en aktiv Mi-förening som sköter Textilhuset som finns på Mi-husets gård.

Föreningen ordnar även bl.a. teater-, kultur- och vandringsresor för sina medlemmar. Medlem blir du genom att betala 5 € på föreningens konto Aktia FI39 4055 0012 3293 28. Skriv i Meddelande – fältet din e-postadress eller vanliga adress.