Lovisanejdens Mi-förening r.f.

Mi-föreningen är en intresseförening som ordnar bl.a. teater-, kultur- och vandringsresor för sina medlemmar. Medlem blir du genom att betala 5 € på föreningens konto Aktia FI39 4055 0012 3293 28. Skriv i Meddelande – fältet din e-postadress eller vanliga adress.

Välkommen med i verksamheten!