Personal

Fastanställd personal

Rektor

Merja Sillanpää
040 663 2840
merja.sillanpaa@loviisa.fi

Ansvarsområden: öppna universitet, filosofi, samhällsvetenskaper, historia, huslig ekonomi och trädgård

Planeringsansvarig lärare

Tanja Lill-Smeds
0440 555 302
tanja.lill-smeds@loviisa.fi

Ansvarsområden: infoverksamhet (svenskspråkig), motion

Planeringsansvarig lärare

Johanna Auvinen arbetsledig läsår 2021-22, vikarieras av Anna Huhta
040 555 0227
anna.huhta@loviisa.fi

Ansvarsområden: hantverk, hantverkskurser inom grundläggande konstundervisningen

Lärare

Jarmo Sihvonen
040 764 8449
jarmo.sihvonen@loviisa.fi

Ämnesområden: språk, dans, scenkonst, litteratur

Lärare

Hanna Olá
0440 555 938
hanna.ola@loviisa.fi

Ansvarsområden: bildkonst, bild- och scenkonstkurser inom grundläggande konstundervisningen, keramik

Lärare

Kai Nyyssönen
0440 555 276
kai.nyyssonen@loviisa.fi

Ämnesområden: infoverksamhet (finskspråkig), data, musik (finskspråkig)

Lärare

Inge Ekholm (på deltid)
040 555 0262
inge.ekholm@loviisa.fi
Ansvarsområden: musik (svenskspråkig), data (svenskspråkig)

Byråsekreterare

Mervi Riski
040 620 3833
mervi.riski@loviisa.fi

 

 

Direktionen för Lovisa medborgarinstitut