För timlärare

Skattekort etc.

Lönefrågor (skattekort, kontonummerändringar m.m.) hanteras via Sarastias elektroniska tjänst.

Till den elektroniska tjänsten kommer du via följande länk: https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/ 

Materialinköp

Om läraren köper material för kursen får du pengarna tillbaka genom att fylla i den bifogade beställningsblanketten.  

Fyll i uppgifter om betalningsmottagaren och betalningen i blanketten för betalningsorder. Av uppgifterna ska framgå betalningsobjektet (till exempel kursens nummer och kursens namn). Skicka blanketten tillsammans med skannade eller fotograferade kvitton på inköp via e-post till adressen mervi.riski@loviisa.fi.