Kuntavaalien ulkomainonta

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 26.5.2021. Vaalien ulkomainonta aloitetaan niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista, tässä tapauksessa 19.5.2021.

Ulkomainonnassa on noudatettava seuraavia ohjeita:

Äänestyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia.

Vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Kaupungin keskustassa vaalimainoksia ei saa pystyttää torille, muutoin kuin kaupungin asettamiin telineisiin torin itä- ja länsipuolella. Raatihuoneen ja Seurahuoneen luona vaalimainonta on kielletty koko Mannerheiminkadun, Aleksanterinkadun, Itäisen Tullikadun ja Kuningattarenkadun muodostamassa korttelissa katujen molemmin puolin.

Nauloja ja nitomakoneita ei saa käyttää vaalimainoksia kiinnitettäessä kasvavaan puuhun.

Ehdokkaiden vaalimainokset asetetaan kaupungin vaalijulistetelineisiin siten, että kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tuleva julistetilan sijainti, vasemmalta oikealle lukien, määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Jos tyhjiä paikkoja jää, keskusvaalilautakunta voi käyttää niitä yleiseen vaalitiedottamiseen.

Mainostaminen kaupungin asettamissa vaalijulistetelineissä ei merkitse niin sanotun vapaan mainonnan rajoittamista.

Kaupunki poistaa asettamansa vaalijulistetelineet välittömästi vaalien jälkeen.

Yhteyshenkilönä ulkomainontaa koskevissa asioissa toimii Irma Korppi, puh. 0440 555 849, muissa vaaleja koskevissa asioissa keskusvaalilautakunnan sihteeri Kristina Lönnfors, puh. 0440 555 216.

Kaupungin vaalijulistetelineitä asetetaan seuraaviin paikkoihin:

Veckasintie (Torsby)
Lurensintie (Kuggom)
Frimansintie (Isnäs)
Suurpellontie (Koskenkylä)
Kartanontie (Sävträsk, Liljendalgården)
Aleksanterinkatu (keskusta, tori)
Kuningattarenkatu (keskusta, tori)
Valkolammentie (Valko)
Puistokuja (Ruotsinpyhtään kirkonkylä)
Keskustie 2 / Tavastantie (Tesjoki)