Open Call 2019

Avoin haku: Kuva-, video-, media-, sana-, äänitaide

Kuolemattomat – tarinat esineiden takaa

Taidenäyttelyn ja museonäyttelyn yhdistelmä, jossa on esillä Loviisan kaupungin museon kokoelman esineitä sekä niiden inspiroimia taideteoksia. Keskeisenä teemana näyttelyssä on muisti, varsinkin museon rooli yhteiskunnan muistina.

Näyttelyssä on kaksi puolta, jotka tukevat toisiaan. Ensimmäinen on museonäyttely, joka avaa museon kokoelman esineiden historiallisia tarinoita ja niihin liittyviä elämäntarinoita 1800-1900-luvun Loviisasta. Esinebiografiat ja materiaalisen kulttuurin merkityksellisyys ovat keskeisessä roolissa tässä osassa näyttelyä. Mutta museossa on myös paljon esineitä, joista ei tiedetä juuri mitään. Näyttelyn toinen osa muodostuu taideteoksista, jotka on tehty tällaisten esineiden inspiroimina. Esineiden estetiikka ja semantiikka sekä projektiin osallistuvien ihmisten mielikuvitus ja luovuus ovat näyttelyn tämän osan tärkeimpiä teemoja.

Valokuvia museon esineistä voi nähdä osoitteessa https://hitrecord.org/users/778424/records?type=images
Luomalla ilmaisen profiilin hitrecord-palveluun kuvia saa ladata ja käyttää vapaasti remix-kulttuurin  periaatteiden mukaisesti kuva-, video-, media-, sana- tai äänitaideteosten luomiseen. Tulokset voivat olla digitaalisin välinein luotuja kuvia, kuvamanipulaatioita, animaatioita tai videoita, tekstiä, ääntä, tai niiden yhdistelmiä. (Huom. Loviisa on kaksikielinen kaupunki ja museon vieraat ovat sekä suomen- että ruotsinkielisiä, joten teokset joissa puhe tai teksti ei ole sekä suomeksi että ruotsiksi eivät ole saavutettavia kaikille museokävijöille). Kokoelman esineitä varovasti käyttävä installaatio saattaa olla myös mahdollinen.

Näyttelyyn valituista teoksista maksetaan näyttelypalkkio (500 euroa – ja mahdollisesti materiaalikuluja). Näyttely alkaa lokakuussa 2019 ja kestää maaliskuuhun 2020 ja digitaalisia teoksia vaihdetaan näyttelyn aikana. Vapaamuotoisia teosehdotuksia voi lähettää museo@loviisa.fi  20. syyskuuta mennessä, mainitse myös teoksen arvioitu valmistumisaika ja liitteeksi budjetti jos teosehdotukseesi liittyy materiaalikuluja (budjettia ei tarvita jos kuluja ei ole).