Asemakaavan ja ranta-asemakaavan voimaantulo

Tekninen lautakunta on päätöksellään 27.4.2017 § 49 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, kaupunginosa 8 Harmaakallio, uusi teollisuusalue, korttelit 818 ja 819 sekä kortteliin 819 rajautuva kevyenliikenteenväylä ja viheralue.

Asemakaava on saanut lainvoiman.

Tekninen lautakunta


Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.4.2017 § 35 hyväksynyt ranta-asemakaavan, Meriheinä, kiinteistöt 434-462-1-28 ja 434-462-1-85, Pernajan kaupunginosa
30, Sarvisalon Rösund.

Ranta-asemakaava on saanut lainvoiman.

Kaupunginvaltuusto

Loviisa 7.7.2017