Ruotsinkielisen lukion peruskorjaus

Ruotsinkielinen lukio eli Lovisa Gymnasium peruskorjataan uuden yläasteen rakentamisen yhteydessä vuonna 2019. Yläaste ja lukio muodostavat ruotsinkielisen koulukeskuksen.

Lukio kaipaa muun muassa teknistä perusparannusta, sisä- ja ulkotilojen käytettävyyden parantamista ja hissiä. Myös sade- ja pintavesien poisjohtamista olisi syytä tehostaa. Talon vanhempi osa on yli satavuotias ja uudempikin osa peräisin 1950-luvulta.

Ruotsinkielinen lukio on bruttoneliöiltään 2970 neliön kokoinen ja peruskorjaukseen on varattu noin 4,5 miljoonaa euroa.

Korjaus toteutetaan naapuritontille rakennettavan uuden ruotsinkielisen yläasteen valmistuttua. Tällä tavoin lukion toiminta voidaan siirtää yläasteen käyttämiin parakkeihin. Osa yläasteen toiminnoista sijoittuu nykykäytännön tapaisesti lukiorakennukseen.

Hankkeen työnimi on Ruotsinkielinen koulukeskus (Svenska skolcentret), mutta koulun lopullisesta nimestä aiotaan järjestää kilpailu.

Kuvat ja piirustukset: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy

Lisätietoa hankkeesta löydät sivun oikeasta laidasta.