Kouluun ilmoittautuminen

Näin ilmoitat lapsesi esiopetukseen tai kouluun:

Uusi oppilas

Oppilaan vaihtaessa koulua ota yhteys suoraan kouluun tai sivistyskeskukseen. Lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn kotiosoitteen mukaan.

Koulut-sivulle

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2018

Syksyllä 2018 alkavaan esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2012 syntyneet lapset. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilman kautta viimeistään 11.2.2018. Lapsen viralliseen kotiosoitteeseen lähetetään viikolla 4 lähiesikoulupäätös ja ohjeet hakumenettelyistä.  Ota yhteyttä asikaspalvelutoimistoon Lovinfoon, jos et ole saanut kirjettä. Lovinfon puhelinnumero on 019 555 555 ja sähköpostiosoite lovinfo@loviisa.fi

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnallista päivähoitoa, voitte hakea sitä sähköisesti tämän sivun kautta.

Päiväkotien sivuille
Päivähoitoon hakeminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 2018

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2011 syntyneet lapset. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilman kautta viimeistään 11.2.2018. Lapsen viralliseen kotiosoitteeseen lähetetään viikolla 4 lähikoulupäätös ja ohjeet hakumenettelyistä. Ota yhteyttä sivistyskeskukseen, jos et ole saanut kirjettä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti

  • ensimmäisen luokan oppilaille
  • pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille
  • erityisen tuen piiriin siirretyille 3.–6. -luokan oppilaat.

Toissijaisesti paikan saavat

  • toisen luokan oppilaat.

Hakumenettelystä ilmoitetaan erikseen huhtikuun aikana.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sivuille