Kouluun ilmoittautuminen

Näin ilmoitat lapsesi esiopetukseen tai kouluun:

Uusi oppilas

Oppilaan vaihtaessa koulua ota yhteys suoraan kouluun tai sivistyskeskukseen. Lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn kotiosoitteen mukaan.

Koulut-sivulle

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen on viikolla 6-7. Huoltajille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta kirjeitse viikolla 5. Syksyllä 2020 alkavaan esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2014 syntyneet lapset. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilman kautta. Ota yhteyttä asikaspalvelutoimistoon Lovinfoon, jos sinulla ei ole Wilma-tunnusta. Lovinfon puhelinnumero on 019 555 555 ja sähköpostiosoite lovinfo@loviisa.fi.

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnallista päivähoitoa, voitte hakea sitä sähköisesti tämän sivun kautta.

Päiväkotien sivuille
Päivähoitoon hakeminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittatutuminen on viikolla 6-7. Huoltajille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta kirjeitse viikolla 5. Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2013 syntyneet lapset. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilman kautta. Ota yhteyttä asikaspalvelutoimistoon Lovinfoon, jos sinulla ei ole Wilma-tunnusta. Lovinfon puhelinnumero on 019 555 555 ja sähköpostiosoite lovinfo@loviisa.fi.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti

  • ensimmäisen luokan oppilaille
  • pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille
  • erityisen tuen piiriin siirretyille 3.–6. -luokan oppilaat.

Toissijaisesti paikan saavat

  • toisen luokan oppilaat.

Hakumenettelystä ilmoitetaan erikseen huhtikuun aikana.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sivuille