Kotihoidontuki ja kuntalisä

Jos sinulle myönnetään Kelan kotihoidontukea, sinulle maksetaan automaattisesti myös kotihoidontuen kuntalisää.

Kotihoidon tuen kuntalisän ehdot:

  • lasta, josta maksetaan kotihoidontukea, hoitaa vanhempi
  • kotihoidontuen kuntalisä maksetaan nuorimmasta lapsesta
  • kuntalisää ei makseta, jos perhe saa vanhempainpäivärahaa
  • kotihoidontuen kuntalisän määrä on 150 euroa kuukaudessa