Perhepäivähoito ja perhepäiväkodit

Perhepäivähoito on kodinomainen, turvallinen hoitomuoto, jossa alle kouluikäiset lapset saavat yksilöllistä hoitoa ja kasvatusta pienissä ryhmissä. Päiväkodinjohtajat vastaavat toiminnan pedagogisesta ohjauksesta, valvonnasta ja taloudesta.

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Loviisan kaupungilla työskentelee kaksi kunnallista perhepäivähoitajaa, jotka hoitavat lapsia omassa kodissaan, toinen Valkossa ja toinen Isnäsissä.

Perhepäivähoitajalla voi vakinaisesti olla hoidossa neljä kokopäivähoidossa ja yksi osa-aikahoidossa olevaa lasta. Perhepäivähoitaja vastaa lasten hoidosta ja kasvatuksesta sekä huolehtii itsenäisesti päivittäisestä ruoanvalmistuksesta sekä kodinhoitoon liittyvistä muista töistä.

Perhepäivähoitajan sairastuessa, ollessa lomalla tai muuten vapaalla lapsella on varahoitopaikka lähimmässä päiväkodissa. Jos huoltajat valitsevat olla käyttämättä heidän lapselleen tarjottua hoitopaikkaa, he saavat siitä hyvitystä varhaiskasvatusmaksussa.

Lapsen pitkä hoitopäivä, allergia tai muut erityistarpeet voivat rajoittaa mahdollisuutta saada paikka perhepäivähoidosta.

Lisätietoja ja vapaita paikkoja voit tiedustella päiväkodinjohtajilta.

  • Eva Korhonen – Valko
  • Lena Rosenqvist-Huhtanen – Isnäs

Perhepäiväkoti

Loviisassa on yksi perhepäiväkoti, kaksikielinen Lyckebo Hommansbyssa.

Perhepäiväkodissa kolme perhepäivähoitajaa huolehtii yhdessä kymmenestä kokopäivähoidossa olevasta lapsesta. Toiminta on päiväkotimaisempaa ja hoitoajat joustavammat kuin omassa kodissa työskentelevän hoitajan luona. Toisaalta pieni ryhmä luo kodinomaisuutta sekä rauhallisen ja turvallisen ympäristön kasvaa.

Lisätietoja ja vapaita paikkoja voit tiedustella päiväkodinjohtaja Lena Rosenqvist-Huhtaselta.