Varhaiskasvatuksen loma-ajat

Varhaiskasvatuksen toimintakaudet ovat 1.8.-23.12. ja 2.1.-30.6.

Tiedote kesän 2020 toiminnasta Loviisan kaupungin päiväkodeissa

Kesäkuussa 2020 kaikki päiväkodit sekä Lyckebon ryhmäperhepäiväkoti ovat avoinna normaalisti. Heinäkuussa päivystävinä päiväkoteina toimivat Hembackan päiväkoti, Koskenkylän päiväkoti, Määrlahden päiväkoti ja Tesjoen päiväkoti. Muut varhaiskasvatuksen yksiköt ovat suljettuna 1. – 31.7. Elokuun ensimmäisestä päivästä lähtien kaikki päiväkodit ja ryhmis ovat taas avoinna.

Kesän varhaiskasvatus järjestetään alla olevan taulukon mukaisesti. Jako perustuu hoidettavien lasten määrään. Toiminta järjestetään niin, että lasten ja henkilöstön on mahdollista toimia väljissä tiloissa, jolloin kontaktien määrä ei lisäänny. Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Kesäaikanakaan kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Itäinen alue
Määrlahden päiväkoti Harjurinteen koulun esikoululaiset, Kuggomin päiväkoti, Määrlahden päiväkoti, Rauhalan päiväkoti, Villekulla daghem
Tesjoen päiväkoti Ruukin päiväkoti, Tesjoen päiväkoti, Valkon päiväkoti
Läntinen alue
Hembackan päiväkoti Hembackan päiväkoti
Koskenkylän päiväkoti Isnäsin päiväkoti, Koskenkylän päiväkoti, Leikkis

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan heinäkuun hoitotarpeesta viimeistään 15.5. eVarhaiskasvatus – palvelun kautta. Järjestelyt heinäkuun osalta vahvistetaan, kun lasten hoitotarpeet ovat tiedossa. HUOM! tämä koskee myös vuorohoitoa. Päivystäviin päiväkoteihin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Emme voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla.

Mikäli lapsi on lomalla, valitaan ”ennalta ilmoitettu poissaolo”. Kesällä ainoastaan heinäkuu on maksuton perheille. Muina ajanjaksoina maksu peritään poissaolon ajalta sovellettavien periaatteiden mukaisesti (Varhaiskasvatuksen maksutiedote 1.8.2018). Jos huoltajat eivät 15.5. mennessä tiedä heinäkuun hoitotarvetta, niin kehotamme varaamaan hoitoa varmuuden vuoksi. Mikäli lapselle on varattu hoitoa heinäkuulle, mutta se ei ole tarpeen, hoidon voi perua 15.6. asti. Peruuttamatta jätetystä varahoitopaikasta voidaan periä puolet täydestä varhaiskasvatusmaksusta. Tämä koskee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä.