Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen!

”Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävä on lisätä maailmaan hyvää sekä opettaa taitoja, jotka palvelevat yksilöä, yhteisöä ja koko yhteiskuntaa.”

(lähde: OPH, Elisa Helinin ja Pia Kola-Torvisen luentomateriaali, 2016)

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävä on rakentaa tulevaisuutta joka päivä. Varhaiskasvatuksen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on turvata lapsen oikeus hyvään lapsuuteen. Jotta pystymme tähän, tarvitsemme voimaa verkostosta.

Verkostot ja kumppanuudet ovat osaamisen kehittämisen tukena. Verkosto mahdollistaa syvällisemmän yhteistyön. Parhaimmillaan kehittäminen johtaa uuteen pedagogiseen ajatteluun, toimintakulttuurin muutokseen, yhteisölliseen oppimiseen, osaamisen jakamiseen, työhyvinvointiin sekä oman työn ja koko työyhteisön kehittymiseen.